Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.App Property

Získá data stavu aplikace jako objekt DynamicObject, pomocí něhož mohou volající vytvářet vlastní vlastnosti pro obor aplikace a přistupovat k nim.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static Object App { get; }

Property Value

Type: System.Object
Data stavu aplikace

By default, the object in the App property is the value of the AppState property, cast as an object of type DynamicObject. Because the App property returns a dynamic object, you can create and access custom application-scoped properties and then share access to those properties across all pages and sessions in a web application.

Zobrazit: