Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage Class

Představuje základní třídu pro stránky, která se používá v technologii ASP.NET při kompilaci souboru CSHTML nebo VBHTML a která zveřejňuje vlastnosti a metody na úrovni stránky a na úrovni aplikace.

System.Object
  System.Web.WebPages.HelperPage

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class HelperPage

The HelperPage type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodHelperPageTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy HelperPage.
Top

  NameDescription
Public propertyStatic memberAppZíská data stavu aplikace jako objekt DynamicObject, pomocí něhož mohou volající vytvářet vlastní vlastnosti pro obor aplikace a přistupovat k nim.
Public propertyStatic memberAppStateZíská odkaz na globální data stavu aplikace, která lze sdílet v relacích a žádostech aplikace ASP.NET.
Public propertyStatic memberCacheZíská objekt mezipaměti pro aktuální doménu aplikace.
Public propertyStatic memberContextZíská objekt HttpContextBase, který je přidružen ke stránce.
Public propertyStatic memberCurrentPageZíská aktuální stránku pro tuto stránku pomocné rutiny.
Protected propertyStatic memberHelperVirtualPathTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá nebo nastaví cestu ke stránce pomocné rutiny.
Public propertyStatic memberHtmlZíská objekt HtmlHelper, který je přidružen ke stránce.
Public propertyStatic memberIsAjaxZíská hodnotu, která určuje, zda je při žádosti o webovou stránku používán jazyk AJAX.
Public propertyStatic memberIsPostZíská hodnotu, která určuje, zda je aktuální žádost typu POST (odeslaná pomocí příkazu HTTP POST).
Public propertyStatic memberModelZíská model, který je přidružen ke stránce.
Public propertyStatic memberModelStateZíská data stavu pro model, který je přidružen ke stránce.
Public propertyStatic memberPageZíská přístup jako vlastnost k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami.
Public propertyStatic memberPageContextZíská a nastaví kontext HTTP pro webovou stránku.
Public propertyStatic memberPageDataZíská přístup jako pole k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami.
Public propertyStatic memberRequestZíská objekt HttpRequest pro aktuální žádost HTTP.
Public propertyStatic memberResponseZíská objekt HttpResponse pro aktuální odpověď HTTP.
Public propertyStatic memberServerZíská objekt HttpServerUtility, který poskytuje metody, jež lze použít při zpracování webové stránky.
Public propertyStatic memberSessionZíská objekt HttpSessionState pro aktuální žádost HTTP.
Public propertyStatic memberUrlDataZíská data týkající se cesty URL.
Public propertyStatic memberUserZíská hodnotu uživatele na základě kontextu HTTP.
Public propertyStatic memberVirtualPathZíská virtuální cestu dané stránky.
Top

  NameDescription
Public methodStatic memberBeginContext(String, Int32, Int32, Boolean)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vloží všechny příkazy pomocných objektů do kontextu stránky pomocné rutiny.
Public methodStatic memberBeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vloží všechny příkazy pomocných objektů do kontextu stránky pomocné rutiny.
Public methodStatic memberEndContext(String, Int32, Int32, Boolean)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Označuje konec bloku kontextu.
Public methodStatic memberEndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Označuje konec bloku kontextu.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodStatic memberHrefSestaví absolutní adresu URL z adresy URL relativní k aplikaci s použitím zadaných parametrů.
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodStatic memberWriteAttributeToTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zapíše atribut spojený s pomocnou rutinou.
Public methodStatic memberWriteLiteralTo(TextWriter, Object)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zapíše objekt literálu do pomocné rutiny.
Public methodStatic memberWriteLiteralTo(TextWriter, HelperResult)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zapíše výsledný objekt pomocné rutiny do pomocné rutiny.
Public methodStatic memberWriteTo(TextWriter, Object)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zapíše objekt do pomocné rutiny.
Public methodStatic memberWriteTo(TextWriter, HelperResult)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zapíše výsledný objekt pomocné rutiny do pomocné rutiny.
Top

This class defines certain members (like Context, AppState, and Href(String, Object[])) that can be used in ASP.NET Web Pages as properties of the page.

All methods and properties in the HelperPage class are static, so all methods and properties that access this class must also be static.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: