Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DisplayModeProvider Properties

The DisplayModeProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Static member Instance Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá instanci objektu DisplayModeProvider.
Public property Modes Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá seznam režimů objektu DisplayModeProvider.
Public property RequireConsistentDisplayMode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda webová stránka vyžaduje konzistentní režim zobrazení.
Top
Zobrazit: