Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DisplayModeProvider Fields

The DisplayModeProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public field Static member DefaultDisplayModeId Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Definuje identifikátor výchozího režimu zobrazení.
Public field Static member MobileDisplayModeId Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Definuje identifikátor režimu mobilního zobrazení.
Top
Zobrazit: