Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DisplayInfo.DisplayMode Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá aktivní režim zobrazení pro webovou stránku.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IDisplayMode DisplayMode { get; private set; }

Property Value

Type: System.Web.WebPages.IDisplayMode
Aktivní režim zobrazení pro webovou stránku
Zobrazit: