Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPagesDeployment.GetIncompatibleDependencies Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá odkazy na sestavení z dané cesty bez ohledu na verzi aplikace Web Pages.

Namespace:  System.Web.WebPages.Deployment
Assembly:  System.Web.WebPages.Deployment (in System.Web.WebPages.Deployment.dll)

public static IDictionary<string, Version> GetIncompatibleDependencies(
	string appPath
)

Parameters

appPath
Type: System.String
Cesta k aplikaci Web Pages

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Version>
Slovník obsahující odkazy na sestavení aplikace Web Pages a její verzi.
Zobrazit: