Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DefaultDisplayMode Methods

The DefaultDisplayMode type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CanHandleContext Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Uvádí hodnotu označující, zda HttpContextBase dokáže zpracovat kontext.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetDisplayInfo Načte zobrazované informace o položce v podokně výsledků.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Protected method TransformPath Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Transformuje cestu režimu zobrazení.
Top
Zobrazit: