Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DefaultDisplayMode.TransformPath Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Transformuje cestu režimu zobrazení.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected virtual string TransformPath(
	string virtualPath,
	string suffix
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta
suffix
Type: System.String
Přípona.

Return Value

Type: System.String
Cesta režimu zobrazení k transformaci.
Zobrazit: