Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DefaultDisplayMode.CanHandleContext Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Uvádí hodnotu označující, zda HttpContextBase dokáže zpracovat kontext.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool CanHandleContext(
	HttpContextBase httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
Zadaný kontext HTTP.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud HttpContextBase dokáže zpracovat kontext, jinak hodnota false

Implements

IDisplayMode.CanHandleContext(HttpContextBase)
Zobrazit: