Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeValue Methods

The AttributeValue type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method Static member FromTuple(Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<Object, Int32>, Boolean>) Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.
Public method Static member FromTuple(Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<String, Int32>, Boolean>) Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: