Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeValue.FromTuple Method

Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member FromTuple(Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<Object, Int32>, Boolean>) Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.
Public method Static member FromTuple(Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<String, Int32>, Boolean>) Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.
Top
Zobrazit: