Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage Properties

The ApplicationStartPage type exposes the following members.

  NameDescription
Public property App (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public property Application Získá objekt aplikace HTTP, který odkazuje na spouštěcí stránku této aplikace.
Public property AppState (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public property Context Získá objekt HttpContextBase, který představuje data kontextu, jež jsou přidružena k této stránce. (Overrides WebPageExecutingBase.Context.)
Public property Static member Markup Získá výstup ze spouštěcí stránky aplikace jako řetězec v kódu HTML.
Public property Output Získá zapisovač textu pro danou stránku.
Public property VirtualPath Získá nebo nastaví virtuální cestu dané stránky. (Overrides WebPageExecutingBase.VirtualPath.)
Public property VirtualPathFactory (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Top
Zobrazit: