Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.VirtualPath Property

Získá nebo nastaví virtuální cestu dané stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override string VirtualPath { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Virtuální cesta
Zobrazit: