Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.Output Property

Získá zapisovač textu pro danou stránku.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public TextWriter Output { get; internal set; }

Property Value

Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu pro danou stránku
Zobrazit: