Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.CacheKeyPrefix Field

Předpona používaná pro všechny klíče, které do mezipaměti přidá úvodní stránka aplikace

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static readonly string CacheKeyPrefix

This field is set to "__AppStartPage__".

Zobrazit: