Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.BeginContext Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zahájí kontext pomocí modulu zobrazení před vykreslením výstupu pro zadané parametry.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

Zobrazit: