Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.Application Property

Získá objekt aplikace HTTP, který odkazuje na spouštěcí stránku této aplikace.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public HttpApplication Application { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Web.HttpApplication
Objekt aplikace HTTP, který odkazuje na spouštěcí stránku této aplikace
Zobrazit: