Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationPart.ProcessVirtualPath Method

Přeloží cestu k zadanému sestavení nebo prostředku v rámci sestavení pomocí zadané základní virtuální cesty a zadané virtuální cesty.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string ProcessVirtualPath(
	Assembly assembly,
	string baseVirtualPath,
	string virtualPath
)

Parameters

assembly
Type: System.Reflection.Assembly
Sestavení
baseVirtualPath
Type: System.String
Základní virtuální cesta
virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta

Return Value

Type: System.String
Cesta k sestavení nebo prostředku

ExceptionCondition
InvalidOperationException

assembly není registrovaný parametr.

Zobrazit: