Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationPart Constructor

Inicializuje novou instanci třídy ApplicationPart pomocí zadaného sestavení a virtuální cesty ke kořenovému adresáři.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ApplicationPart(
	Assembly assembly,
	string rootVirtualPath
)

Parameters

assembly
Type: System.Reflection.Assembly
Sestavení
rootVirtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta ke kořenovému adresáři

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr rootVirtualPath má hodnotu null nebo je prázdný.

Zobrazit: