Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SiteAdmin Methods

The SiteAdmin type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method Static member GetVirtualPath Vytvoří novou virtuální cestu s využitím virtuální cesty pro správu a zadané virtuální cesty. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Static member Register Přidá nový objekt SiteAdmin na tento web. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: