Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SiteAdmin.Modules Property

Získá seznam objektů SiteAdmin na tomto webu.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public static IEnumerable<SiteAdmin> Modules { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<SiteAdmin>
Seznam objektů SiteAdmin
Zobrazit: