Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SiteAdmin.GetVirtualPath Method

Vytvoří novou virtuální cestu s využitím virtuální cesty pro správu a zadané virtuální cesty.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public static string GetVirtualPath(
	string virtualPath
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta použitá k vytvoření nové cesty

Return Value

Type: System.String
Nově vytvořená virtuální cesta
Zobrazit: