Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PreApplicationStartCode Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

System.Object
  System.Web.WebPages.Administration.PreApplicationStartCode

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public static class PreApplicationStartCode

The PreApplicationStartCode type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: