Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem Properties

The WebProjectSystem type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Logger (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public property ProjectName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá název webového projektu.
Public property Root (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public property TargetFramework Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá cílovou architekturu webového projektu.
Top
Zobrazit: