Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem Methods

The WebProjectSystem type exposes the following members.

  NameDescription
Public method AddFile(String, Stream) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method AddFile(String, Stream, Boolean) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method AddFrameworkReference Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá určený odkaz na architekturu do oddílu sestavení konfiguračního souboru webového projektu.
Public method AddReference Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá odkaz se zadanou cestou do fyzického systému souborů.
Public method DeleteDirectory(String) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method DeleteDirectory(String, Boolean) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method DeleteFile (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method DirectoryExists (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Protected method EnsureDirectory (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Public method FileExists (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetCreated (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method GetDirectories Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí adresáře na zadané cestě. (Overrides PhysicalFileSystemGetDirectories(String).)
Public method GetFiles(String) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method GetFiles(String, String) (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method GetFullPath (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetLastModified (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method GetPropertyValue Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá hodnotu vlastnosti se zadaným názvem.
Protected method GetReferencePath Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí cestu odkazu pro zadaný název odkazu.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method IsSupportedFile Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda soubor v parametru path je soubor app.config.
Protected method MakeRelativePath (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method OpenFile (Inherited from PhysicalFileSystem.)
Public method ReferenceExists Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda zadaný odkaz existuje.
Public method RemoveReference Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Odstraní zadaný odkaz z fyzického systému souborů.
Public method ResolvePath Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přeloží zadanou cestu.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: