Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem.GetPropertyValue Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá hodnotu vlastnosti se zadaným názvem.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public Object GetPropertyValue(
	string propertyName
)

Parameters

propertyName
Type: System.String
Název vlastnosti

Return Value

Type: System.Object
Hodnota vlastnosti se zadaným názvem.

Implements

IPropertyProviderGetPropertyValue(String)
Zobrazit: