Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem.GetDirectories Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí adresáře na zadané cestě.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public override IEnumerable<string> GetDirectories(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
Cesta pro získání adresářů.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Adresáře na zadané cestě.

Implements

IFileSystemGetDirectories(String)
Zobrazit: