Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem.AddReference Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Přidá odkaz se zadanou cestou do fyzického systému souborů.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public void AddReference(
	string referencePath,
	Stream stream
)

Parameters

referencePath
Type: System.String
Cesta odkazu pro přidání.
stream
Type: System.IO.Stream
Datový proud použitý k vytvoření referenčního souboru.

Implements

IProjectSystemAddReference(String, Stream)
Zobrazit: