Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectSystem.AddFrameworkReference Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Přidá určený odkaz na architekturu do oddílu sestavení konfiguračního souboru webového projektu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public void AddFrameworkReference(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
Název odkazu na architekturu.

Implements

IProjectSystemAddFrameworkReference(String)
Zobrazit: