Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectManager.LocalRepository Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá místní úložiště pro webový projekt.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public IPackageRepository LocalRepository { get; }

Property Value

Type: IPackageRepository
Místní úložiště pro webový projekt.

Implements

IWebProjectManager.LocalRepository
Zobrazit: