Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectManager.IsPackageInstalled Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určí, zda je zadaný balíček nainstalován.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public bool IsPackageInstalled(
	IPackage package
)

Parameters

package
Type: IPackage
Balíček ke kontrole.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je zadaný balíček nainstalován, jinak hodnota false.

Implements

IWebProjectManager.IsPackageInstalled(IPackage)
Zobrazit: