Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectManager.GetUpdate Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá aktualizace pro zadaný balíček.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public IPackage GetUpdate(
	IPackage package
)

Parameters

package
Type: IPackage
Balíček, který má být aktualizován.

Return Value

Type: IPackage
Balíček s aktualizacemi.

Implements

IWebProjectManager.GetUpdate(IPackage)
Zobrazit: