Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectManager.GetInstalledPackages Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí nainstalované balíčky, které odpovídají hledaným výrazům.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public IQueryable<IPackage> GetInstalledPackages(
	string searchTerms
)

Parameters

searchTerms
Type: System.String
Hledané výrazy, které se mají shodovat.

Return Value

Type: System.Linq.IQueryable<IPackage>
Nainstalované balíčky

Implements

IWebProjectManager.GetInstalledPackages(String)
Zobrazit: