Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPackageSource Properties

The WebPackageSource type exposes the following members.

  NameDescription
Public property FilterPreferredPackages Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda upřednostňované balíčky jsou filtrovány.
Public property IsEnabled (Inherited from PackageSource.)
Public property Name (Inherited from PackageSource.)
Public property Source (Inherited from PackageSource.)
Top
Zobrazit: