Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPackageSource Methods

The WebPackageSource type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Clone (Inherited from PackageSource.)
Public method Equals(PackageSource) (Inherited from PackageSource.)
Public method Equals(Object) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda se zadaný objekt rovná této instanci. (Overrides PackageSourceEquals(Object).)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro tuto aktuální instanci. (Overrides PackageSourceGetHashCode.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from PackageSource.)
Top
Zobrazit: