Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

packages_SourceFileInstructions_cshtml Properties

The packages_SourceFileInstructions_cshtml type exposes the following members.

  NameDescription
Public property App (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected property ApplicationInstance Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální instanci aplikace.
Public property AppState (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public property Cache (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Context Získá nebo nastaví objekt HttpContextBase, který je přidružen ke stránce. (Inherited from WebPage.)
Public property Culture (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Protected property DisplayMode (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Html Získá objekt HtmlHelper, který je přidružen ke stránce. (Inherited from WebPage.)
Public property IsAjax (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property IsPost (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Layout Získá nebo nastaví cestu ke stránce rozložení. (Inherited from WebPageBase.)
Public property Model Získá model, který je přidružen ke stránce. (Inherited from WebPage.)
Public property ModelState Získá stav modelu, který je přidružen ke stránce. (Inherited from WebPage.)
Public property Output Získá aktuální objekt TextWriter pro danou stránku. (Inherited from WebPageBase.)
Public property OutputStack Získá zásobník objektů TextWriter pro aktuální kontext stránky. (Inherited from WebPageBase.)
Public property Page Poskytuje přístup jako vlastnost k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami. (Inherited from WebPageBase.)
Public property PageContext (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property PageData Poskytuje přístup jako pole k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami. (Inherited from WebPageBase.)
Public property Profile (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Request (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Response (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Server (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Session (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property TemplateInfo (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property UICulture (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property UrlData (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property User (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public property Validation Získá pomocnou rutinu pro ověření aktuálního kontextu stránky. (Inherited from WebPage.)
Public property VirtualPath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public property VirtualPathFactory (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Top
Zobrazit: