Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

packages_SourceFileInstructions_cshtml.Href Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Sestaví absolutní adresu URL z adresy URL relativní k aplikaci s použitím zadaných parametrů.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public override string Href(
	string virtualPath,
	params Object[] pathParts
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Počáteční cesta, která má být použita v adrese URL
pathParts
Type: System.Object[]
Další informace o cestě, například složky a podsložky

Return Value

Type: System.String
Absolutní adresa URL
Zobrazit: