Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

packages__pagestart_cshtml Methods

The packages__pagestart_cshtml type exposes the following members.

  NameDescription
Protected method BeginContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Public method Execute Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Spustí serverový kód na aktuální webové stránce, která je označena pomocí syntaxe Razor. (Overrides WebPageExecutingBase.Execute().)
Public method ExecutePageHierarchy Volá metody, které se používají ke spouštění kódu vytvořeného vývojářem na úvodní stránce _PageStart a na stránce ChildPage. (Inherited from StartPage.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Protected method GetOutputWriter Vrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky. (Inherited from StartPage.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method Href Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Sestaví absolutní adresu URL z adresy URL relativní k aplikaci s použitím zadaných parametrů. (Overrides WebPageExecutingBase.Href(String, Object[]).)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method NormalizeLayoutPagePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method NormalizePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method RenderPage Vykreslí stránku ChildPage. (Inherited from StartPage.)
Public method RunPage Spustí kód vytvořený vývojářem na stránce ChildPage. (Inherited from StartPage.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method Write(Object) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from StartPage.)
Public method Write(HelperResult) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from StartPage.)
Public method WriteAttribute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method WriteAttributeTo(TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method WriteAttributeTo(String, TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method WriteLiteral Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu bez kódování HTML. (Inherited from StartPage.)
Top
Zobrazit: