Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

packages__pagestart_cshtml.Write Method

Zapíše zadaný parametr jako kód HTML.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Write(Object) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from StartPage.)
Public method Write(HelperResult) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from StartPage.)
Top
Zobrazit: