Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

packages__PackageDetails_cshtml.ApplicationInstance Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá aplikaci pro tuto instanci.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

protected HttpApplication ApplicationInstance { get; }

Property Value

Type: System.Web.HttpApplication
Aplikace pro tuto instanci
Zobrazit: