Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebProjectManager.GetPackagesWithUpdates Method

Vrací aktualizace pro balíčky, kde výchozí sada vlastností obsahuje zadaný hledaný text.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

IEnumerable<IPackage> GetPackagesWithUpdates(
	string searchTerms,
	bool filterPreferredPackages
)

Parameters

searchTerms
Type: System.String
Text, který má být vyhledán
filterPreferredPackages
Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud má být povoleno filtrování webových stránek ASP.Net, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<IPackage>
Seznam balíčků s aktualizacemi
Zobrazit: