Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IPackagesSourceFile.WriteSources Method

Zapíše zadaný obsah do zdrojového souboru balíčku.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

void WriteSources(
	IEnumerable<WebPackageSource> sources
)

Parameters

sources
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<WebPackageSource>
Obsah k zápisu
Zobrazit: