Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IPackagesSourceFile Interface

Poskytuje metody pro čtení a zápis webových balíčků.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public interface IPackagesSourceFile

The IPackagesSourceFile type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodExistsUrčuje, zda zdrojový soubor existuje.Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Public methodReadSourcesNačte obsah zdrojového souboru balíčku.Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Public methodWriteSourcesZapíše zadaný obsah do zdrojového souboru balíčku.Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Top
Zobrazit: