VerticalAlign – výčet

.NET Framework (current version)
 

Určuje svislé zarovnání objektu nebo textu v ovládacím prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public enum VerticalAlign

Název členaPopis
Bottom

Text nebo objekt zarovnán s dolní nadřazeného ovládacího prvku.

Middle

Text nebo objekt zarovnán s Centrem nadřazeného ovládacího prvku.

NotSet

Svislé zarovnání není nastavena.

Top

Text nebo objekt zarovnán s horním nadřazeného ovládacího prvku.

VerticalAlign Výčtu představuje možnosti různých svislé zarovnání objektu nebo textu v ovládacím prvku.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpátky na začátek
Zobrazit: