Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TreeView.SelectedValue – vlastnost

.NET Framework (current version)
 

Získá hodnotu vybraného uzlu.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
public string SelectedValue { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Hodnota vybraného uzlu.

SelectedValue Vlastnost poskytuje pohodlný způsob, jak zjistit hodnotu vybraného uzlu.Tato vlastnost jednoduše vrátí hodnotu Value vlastnost TreeNode objekt, který odkazuje SelectedNode vlastnost.Pokud aktuálně není vybrán žádný uzel v TreeView řízení, prázdný řetězec ("") je vrácena.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit: