Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Table.Rows – vlastnost

Kolekce řádků v získává Table řízení.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

[PersistenceModeAttribute(PersistenceMode.InnerDefaultProperty)]
public virtual TableRowCollection Rows { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System.Web.UI.WebControls.TableRowCollection
A TableRowCollection , který obsahuje TableRow objekty v Table řízení.

Použití Rows kolekce programově spravovat TableRow objekty v Table řízení. A TableRow představuje řádek v tabulce.

PoznámkaPoznámka

Tato vlastnost se obvykle používá pouze při programovém vytváření tabulek. V době návrhu nastavit prohlášením, TableRow objektů mezi počátečním a koncovým tagem z Table řízení.

Následující příklad ukazuje, jak použít Rows kolekce sestavit tabulku programově. Vytvoření tabulky dynamicky se skládá ze tří kroků. Nejprve vytvořte TableCell objekty, které představují buňky v řádku. Nastavení přidán obsah buněk Text vlastnost nebo ovládací prvky na Control.Controls kolekce TableCell. Dále vytvořte TableRow představuje řádek v tabulce. Přidat TableCell na dříve vytvořené objekty Cells kolekce TableRow. Nakonec přidejte TableRow se Rows kolekce Table řízení. Tento postup opakujte pro každý řádek v tabulce.

PoznámkaPoznámka

Následující příklad kódu používá model jednoho souboru kód a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírována do souboru s kódem na pozadí. Tento ukázkový kód musí být zkopírovány do prázdného textového souboru, který má. příponu ASPX. Další informace o modelu kódu webových formulářů naleznete v ASP.NET Web Page Code Model.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  private void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Generate rows and cells.      
    int numrows = 3;
    int numcells = 2;
    for (int j = 0; j < numrows; j++)
    {     
      TableRow r = new TableRow();
      for (int i = 0; i < numcells; i++) {
        TableCell c = new TableCell();
        c.Controls.Add(new LiteralControl("row " 
          + j.ToString() + ", cell " + i.ToString()));
        r.Cells.Add(c);
      }
      Table1.Rows.Add(r);
    }
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
  <asp:Table id="Table1" 
    GridLines="Both" 
    HorizontalAlign="Center" 
    Font-Names="Verdana" 
    Font-Size="8pt" 
    CellPadding="15" 
    CellSpacing="0" 
    Runat="server"/>

  </div>
  </form>
</body>
</html>


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft