Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

SqlDataSource.Selecting – událost

Vyvolá operace načítání dat.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public event SqlDataSourceSelectingEventHandler Selecting
<asp:SqlDataSource OnSelecting="SqlDataSourceSelectingEventHandler" />

Zpracování Selecting provést inicializaci další operace, které jsou specifické pro aplikaci, hodnoty parametrů ověřit nebo změnit hodnoty parametrů před událostí SqlDataSource řízení provádí operace select. Vybrat argumenty, které jsou k dispozici SqlDataSourceSelectingEventArgs objektu, který je přidružen k události.

Další informace o zpracování událostí, viz Náročné události.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft