Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Událost SqlDataSource.Selecting

.NET Framework (current version)
 

Operace načítání dat předchází.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public event SqlDataSourceSelectingEventHandler Selecting

Zpracování Selecting událostí provádět další inicializační operace, které jsou specifické pro vaši aplikaci pro ověření hodnot parametrů nebo ke změně hodnot parametrů před SqlDataSource ovládací prvek provádí operace select. Vyberte možnost argumenty jsou dostupné z SqlDataSourceSelectingEventArgs objekt, který je přidružen k události.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu NIB: Consuming Events.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: