Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Delegát MonthChangedEventHandler

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: duben 2016

Představuje metodu, která zpracovává VisibleMonthChanged událost Calendar ovládacího prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public delegate void MonthChangedEventHandler(
	object sender,
	MonthChangedEventArgs e
)

Parametry

sender
Type: System.Object

Zdroj události.

e
Type: System.Web.UI.WebControls.MonthChangedEventArgs

A MonthChangedEventArgs obsahující data události.

VisibleMonthChanged Je vyvolána událost, když uživatel klikne na ovládací prvky navigace Calendar ovládacích prvků pro zobrazení dalšího nebo předchozího měsíce.

Při vytváření MonthChangedEventHandler delegáta, identifikovat metodu, která bude zpracovávat události. Událost přidružit obslužnou rutinu události, přidejte instanci delegáta k události. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta. Další informace o delegátů obslužných rutin událostí naleznete v tématu NIB: události a delegáti.

Následující příklad kódu ukazuje, jak určit a kódu obslužnou rutinu pro VisibleMonthChanged událost, která se zobrazí v Label řízení zda Calendar ovládací prvek se přesunul dopředu nebo dozadu jeden měsíc.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     Calendar1.VisibleMonthChanged += 
      new MonthChangedEventHandler(this.MonthChange);

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: