Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
MonthChangedEventHandler – delegát
Collapse the table of content
Expand the table of content
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

MonthChangedEventHandler – delegát

Představuje metodu, která zpracovává VisibleMonthChanged události Calendar ovládacího prvku.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public delegate void MonthChangedEventHandler(
	Object sender,
	MonthChangedEventArgs e
)

Parametry

sender
Typ: System.Object
Zdroj události.
e
Typ: System.Web.UI.WebControls.MonthChangedEventArgs
A MonthChangedEventArgs , která obsahuje data události.

VisibleMonthChanged Událost je aktivována, když uživatel klikne ovládací prvky navigace pro Calendar ovládací prvek zobrazíte další nebo předchozí měsíc.

Při vytváření MonthChangedEventHandler delegát určit metodu, která bude zpracovávat události. Chcete-li přidružit obslužnou rutinu události k události, přidejte instanci delegáta události. Obslužná rutina události je volána vždy, když dojde k události, pokud odeberete delegáta. Další informace o delegáti obslužnou rutinu události, viz Události a Delegáti.

Následující příklad kódu ukazuje, jak určit a kódu rutiny pro VisibleMonthChanged událost, která se zobrazí v Label řízení zda Calendar řízení byla přesunuta na jeden měsíc dopředu nebo dozadu.


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then

      Message.Text = "You moved forward one month."

     Else

      Message.Text = "You moved backwards one month."

     End If

   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>
  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>
  <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then

      Message.Text = "You moved forward one month."

     Else

      Message.Text = "You moved backwards one month."

     End If

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the 
     ' VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     AddHandler Calendar1.VisibleMonthChanged, AddressOf MonthChange

   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>
  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     Calendar1.VisibleMonthChanged += 
      new MonthChangedEventHandler(this.MonthChange);

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>

   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />

   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>

  </form>

</body>

</html>
  


.NET Framework

Podporováno v: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje všechny verze všech platforem. Seznam podporovaných verzí najdete tady: .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft