Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina
Tato dokumentace je archivovaná a neudržuje se.

ListView.SaveViewState – metoda

Uloží aktuální stav zobrazení ListView řízení.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web.Extensions (v System.Web.Extensions.dll)

protected override Object SaveViewState()

Vrácená hodnota

Typ: System.Object
Objekt, který obsahuje stav zobrazení uložené hodnoty ListView řízení.

SaveViewState Je pomocná metoda volaná serverem ListView řízení uložit stav řízení. Další informace naleznete v tématu WebControl.SaveViewState.

.NET Framework

Podporováno v: 4, 3.5

Windows 7, Windows Vista SP1 nebo novější, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (není podpora v roli Server Core), Windows Server 2008 R2 (podpora v roli Server Core s aktualizací SP1 nebo novější), Windows Server 2003 SP2

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu Požadavky na systém rozhraní .NET framework.
Zobrazit: