Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ListView.BackColor

.NET Framework (current version)
 
System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Přepsání WebControl.BackColor vlastnost. Nastavení této vlastnosti není podporován ListView ovládacího prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web.Extensions (v System.Web.Extensions.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
public override Color BackColor { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Drawing.Color

Color.Empty, což naznačuje, že není nastavena vlastnost.

Exception Condition
NotSupportedException

Byl proveden pokus o nastavení BackColor vlastnost.

Vlastnosti stylu nejsou podporovány ListView ovládacího prvku. Pokud se pokusíte nastavit BackColor vlastnost, NotSupportedException je vyvolána výjimka. Pokud je tato vlastnost, vrátí výchozí hodnotu odpovídající vlastnost základní třídy.

Styl ListView řízení, musí stylu ovládacích prvků ListView šablony pomocí CSS stylu CSS (CSS) třídy nebo vložené prvky stylu.

.NET Framework
K dispozici od 3.5
Zpět na začátek
Zobrazit: